ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA

ŠKOLICA ENGLESKOG JEZIKA
 U okviru posebnih programa Ustanove organizovana je školica engleskog jezika za decu uzrasta od 3 do 7 godina. Prvu grupu polaznika čine deca uzrasta od tri i četiri godine, što je optimalan period za upoznavanje novog jezika i usvajanje stranih reči. Drugu, tzv. predškolsku grupu pohađaju deca uzrasta od pet do sedam godina. Deca predškolskog uzrasta imaju izuzetne sposobnosti u pogledu usvajanja i reprodukovanja stranih reči i zvukova. Časove vodi profesor engleskog jezika Sanja Spasojević. Primarni cilj programa učenja engleskog jezika sa prvom grupom polaznika je da se kod dece razvija ljubav prema jeziku koja se kasnije nadograđuje, dok je sa predškolskom grupom osnovni cilj upoznavanje sa okolinom i predmetima koji nas okružuju, kao i sticanje iskustva u konverzaciji i izražavanju na zabavan i igrolik način. Sadržaj programa prilagođen je različitim uzrastima i mogućnostima dece i obuhvata pesmice, igre, priče, dramatizacije uz korišćenje različitih didaktičkih sredstava – fleš kartica, postera, audio i vizuelnih sredstava i materijala, igračaka iz okruženja, dečje literature i radnih listova prilagođenih uzrastu polaznika. Aktivnosti se smenjuju u skladu sa uzrastom dece, njihovim interesovanjima i potrebama, što doprinosi dinamičnosti časova.