ŠKOLICA GIMNASTIKE

ŠKOLICA GIMNASTIKE
Ustanova organizuje program u saradnji sa Školicom gimnastike. Program rada školice nastao je iz potrebe da se dečjem organizmu pruže sadržaji koji će na najbolji način stimulisati pravilan rast i razvoj njihovog organizma.
Ciljevi kojima se teži u realizaciji programa su:
1. Sticanje navike za pravilnim držanjem tela kod polaznika, kao i korekcija već postojećeg lošeg držanja,
2. Razvoj određenih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, pre svega spretnosti i okretnosti, koordinacije pokreta, fleksibilnosti,
3. Razvoj osećaja za ritam i pokret,
4. Razvoj pozitivnih stavova prema sportu uopšte, širenje sportskog duha…
Programom su obuhvaćeni različiti sadržaji parterne gimnastike, akrobatike, ritmičke gimnastike, vežbe iz korektivne gimnastike. U radu se koriste i različiti rekviziti (obručevi, lopte, vijače, palice…). Pored ovih sadržaja programom su obuhvaćene i elementarne i druge igre, a sve u cilju postizanja gore navedenih ciljeva.