ŠKOLICA PLESA

ŠKOLICA PLESA
Ustanova organizuje program, u saradnji sa plesnim studiom Fly, kojim se deca predškolskog uzrasta upoznaju sa osnovama plesa, podstiče razvoj koordinacije pokreta, spretnosti i ritmičkih sposobnosti. Časove plesa realizuje instruktor plesa, dva puta nedeljno kontinuirano tokom radne godine. Škola realizuje program za decu uzrasta od tri godine do polaska u školu.