ПРЕДЛОГ ИГАРА ЗА РАЗВОЈ ПРЕДВЕШТИНА ЧИТАЊА И ПИСАЊА

28. april 2020.

Предлажемо вам игре које можете користити за развој предвештина читања и писања:

1. Колико речи има у реченици?

Деца (или дете и остали одрасли учесници) седе у кругу. У средини је лопта. Правила игре су: Родитељ каже једну реченицу, а деца( или други учесници) би требало да је понове. Дете које почиње игру узме лопту и каже прву реч реченице. Затим проследи лопту другом учеснику који треба рећи другу реч и тако све редом. Учесници заједно броје колико речи има њихова реченица. Затим се задаје друга реченица. За почетак нека реченице које родитељ задаје немају непроменљиве речи (везнике, предлоге и сл.). На пример, реченица: Мама Милица једе црвену јабуку. Родитељ даје лоптицу првом детету, које каже ”мама” и проследи лоптицу даље другом детету (или учеснику) који каже ”Милица” и тако даље. Након што реченица буде готова, заједно на прсте избројите колико је реченица имала речи. Мама Милица једе црвену јабуку има пет речи. Након неколико реченица, кад видите да су деца схватила задатак и тачно броје реченице без непроменљивих речи, почните деци задавати реченице и с њима. Пример- Лав спава, а жирафа једе.

2. Гласовна сликовница

За ову активност потребни су стари часописи, папири, лепак, маказе, фасцикла, бушилица за папир, тракица за везивање. Потребна је фасцикла у коју се могу стављати осмишљени листови или се могу избушити рупице на папирима и увезати. На сваком се папиру у горњем углу означи једно слово азбуке (напише или залепи). Дете изрезује слике из часописа и лепи на листове одговарајућег почетног гласа. Сликовница настаје поступно и надограђује се. Овим начином деца именују и препознају слова и уче да издвоје први глас у речи.

3. Рима у џаку

Папирнати џак напунити паровима сличица у рими а деца наизменично извлаче сличице из џака док не саставе што је више могуће парова у рими:

Предлози сличица: слон- балон, вук-лук, трава-крава, столица-полица, кос-нос, мак-рак, чаша-флаша, гљива-шљива.

4. Игра с штипаљкама  – гласовна анализа

За ову активност потребне су дрвене штипаљке, фломастер, стари часописи, картице од картона димензије 7×7цм, лепак, маказе. Дете изреже слике (поврће, воће, школски прибор, играчке) из часописа и залепи их на картице од картона. Пожељно је да су то у почетку сличице које у свом називу имају три или четири слова. На штипаљке напишемо слова, по могућности више истих слова, нпр. она која се често понављају: а, е, и, о, у, м… сходно изабраним сличицама. Картице се ставе у кутију, дете извлачи картице из кутије, именује слику и покуша да растави реч на слова па закачи одговарајућа слова-штипаљке на картицу. Ова се активност може поједноставити: ставља се само једна штипаљка – почетни глас у речи.

5. Чаша пуна слогова

Потребне су вам пластичне чаше и лоптице од папира или неког другог материјала. На сваку пластичну чашу напишите један број- 1, 2, 3, 4. Можете нацртати кружиће уместо бројева. Детету дајте неколико лоптица које могу бити израђене од папира или неког другог материјала. Припремите списак речи различите дужине. Прочитајте реч детету, а затим оно мора да одреди од колико се слогова реч састоји. Нека дете убаци лоптицу у одговарајућу пластичну чашу сходно броју слогова у речи. Корисно је изговор слогова пратити пљескањем дланова.

Тијана Шобот

Мастер логопед