Osnovna pravila boravka deteta

Osnovna pravila boravka deteta

Uslovi i pravila dnevnog boravka dece

 • Za eventualne nezgode koje se dese na ulici Ustanova ne snosi odgovornost.
 • Pored roditelja po decu mogu dolaziti punoletne osobe za koje su roditelji dali pismenu saglasnost
 • Sva deca koja su napunila 5,5 godina po zakonu su predškolci, stoga su obavezni da pohađaju Pripremni predškolski program i mogu izostati samo iz opravdanih razloga.
 • Molimo roditelje da vaspitače na prijemu dece ili u toku otpusta ne zadržavaju i ometaju bez preke potrebe. Razgovori sa vaspitačem moraju biti unapred dogovoreni u vremenu kada su oba vaspitača sa decom ili u danima Otvorenih vrata ili individualnih roditeljskih sastanaka, na kojima roditelj može dobiti detaljne informacije o svom detetu.
 • Vaspitanje i obrazovanje dece se vrši po važećem vaspitno-obrazovnom pogramu Ustanove.
 • Pravo svakog deteta je da dobije obrazovanje primereno njegovom uzrastu.

Zdravstveno-bezbednosna pravila Ustanove

 • Roditelji koji su pozvani da uzmu dete iz vrtića, zbog bolesti, obavezni su da pri ponovnom dolasku deteta u Ustanovu donesu potvrdu pedijatra da dete može biti u grupi.
 • Roditelji dece koja su na dugoročnim terapijama (epilepsija,dijabetes i sl.) dužni su da obaveste Ustanovu.
 • Dovođenje bolesne dece sa temperaturom, pod terapijom antibiotika, sredstava za kašalj nije dozvoljeno zbog bezbednosti deteta, kao i očuvanja zdravlja ostale dece u grupi. U ovakvim slučajevima vaspitač je obavezan da odbije prijem dece.
 • U slučaju da se dete razboli u vrtiću, roditelj je obavezan, da u najkraćem mogućem roku od momenta obaveštenja od strane vaspitača, dođe po dete u vrtić (zato je jako bitno da roditelji blagovremeno obaveste vaspitače o promeni kontakt telefona). Po ponovnom dolasku deteta u Ustanovu, roditelj je dužan da donese potvrdu pedijatra da dete može biti u kolektivu.
 • U slučajevima da dete boluje od zarazne bolesti, roditelj je dužan da obavesti Ustanovu, kako bi ista preduzela preventivne mere daljeg širenja zaraze.
 • U prostorije serviranja i pripremanja hrane, pravo ulaska imaju samo zaposlena lica Ustanove sa odgovarajućim sanitarnim pregledom.
 • Roditeljima je boravak u prostorijama za vaspitno-obrazovni rad dozvoljen isključivo za vreme unapred dogovorenih prilika (dani za roditelje, otvorena vrata, roditeljski sastanci, radionice, proslave, priredbe) i to u obući koja je predviđena za boravak u radnoj sobi.
 • U slučaju pojave vaški, preporuka Saveta roditelja, Upravnog odbora i stručnih službi Ustanove je da se roditeljima preporuči da deca, zbog kompleksnosti problema i povezanosti sa drugom decom, budu udaljena iz grupe dok se problem ne sanira što će konstatovati medicinska sestra ili vaspitač.
 • Ukoliko se taj problem ili bilo koji drugi slučaj higijenske ili zdravstvene zapuštenosti kontinuirano ponavlja a roditelji ne reauguju pravilno na upozorenja vaspitača u tom smislu, Ustanova će smatrati da se radi o zanemarivanju deteta o čemu će biti obavešten Centar za socijalni rad.
 • Prava deteta, a obaveza roditelja je da dete u Ustanovu dolazi odmoreno, čisto, očešljano u čistoj i urednoj garederobi.
 • Takođe je važno da sva deca poseduju obuću za boravak u radnoj sobi (patofne) kao i rezervnu odeću za decu mlađih uzrasta.

Pravila zaštite i bezbednosti dece

 • Zaposleni u Ustanovi su obavezni, zbog zdravstvene i telesne bezbednosti dece, da razjasne i ukažu na moguće opasnosti u toku pojedinih aktivnosti, da utvrde pravila sa decom, šta su očekivanja i neželjeni postupci u njihovom ponašanju i ophođenju.
 • Već na samom početku radne godine, za vreme aktivnosti u vrtiću , kao što su: izleti, šetnje i druga organizovana dešavanja, obraćamo pažnju deci na ispravno ponašanje, pravilno ponašanje u saobraćaju i pravilno rukovanje alatima i priborima.
 • Upoznavanje i upozoravanje se izvodi na nivou primerenom uzrastu dece.
 • Izvođenje tih aktivnosti se blagovremeno i redovno beleži u Dnevnik rada vaspitača i isto mora biti uz saglasnost roditelja.
 • U slučaju da se nesreća ipak dogodi (bilo u Ustanovi ili van nje), zadaci vaspitača su sledeći:
  • pružanje pomoći, saniranje povrede
  • prevoz do lekara, odnosno po potrebi obaveštavanje hitne pomoći
  • obaveštavanje roditelja
 • U Ustanovi predmet nadzora vaspitača je dete a ne stvari koje se odlažu u garderobne ormare, i u slučaju nestanka stvari u istim, Ustanova ne snosi ogovornost.
 • Oštre, šiljate predmete, koji su potencijalni izvor opasnosti, je STROGO ZABRANjENO unositi u zgradu vrtića kao i bilo kakvu hranu (žvake, bombone jer su veliki izvor opasnosti)

Vaspitno-obrazovni principi sa roditeljima

 • Dete koje pohađa vrtić vaspitano je da voli i poštuje druge, da poštuje odrasle, da zna da se prilagodi drugima, da zna da kulturno komunicira, da bude pristojno.
 • Zato se od roditelja očekuje kulturno ophođenje, da svojim govorom, ponašanjem i izledom pokažu dobar primer svojoj deci.
 • Osobe koje su u alkoholisanom stanju ili pod negativnim dejstvom bilo kojih drugih sredstava i kao takvi nisu prisebni, te svojim ponašanjem vređaju vaspitače, radnike u Ustanovi, decu, ili osobe koje dolaze po decu, biće udaljeni iz vrtića i držani van zidova objekta zakonskim putem.
 • Eventualne konflikte nikad ne rešavajte grubošću, pomoći ćemo vam i pokazati primer u rešavanju vaših “problema”.
 • U nadi za uspehom našeg truda, molimo roditelje, da ove principe koriste i jačaju kod svoje dece i kod kuće.
 • Nemojte pred decom biti nasilni, ne koristite negativne izraze, nemojte upućivati negativne kritike tuđoj deci, na njihovo poreklo, na vrtić i radnike u njemu.
 • Nemojte inspirisati decu na svađu i negativne postupke.
 • Vrtić je javna i vaspitno-obrazovna institucija i kao takva ima kodeks ponašanja koji obavezuje sve, kako zaposlene tako i one koji su u poseti, i podrazumeva i lično ponašanje i ophođenje, i oblačenje.
 • Zato se mole roditelji da u Ustanovu ne ulaze oskudno odeveni (kratkim suknjama i pantalonama, dekoltiranim majicama i sl.)
 • Razvijanjem vaspitnih principa pozitivnim primerom utičemo na to da već u predškolskoj dobi deca steknu osnove kulturnog ponašanja, kako bi ih ponosno ,,pustili” iz vrtića.
 • Zbog dobrobiti dece, molimo Vas za razumevanje i pridržavanje ovog kućnog reda.