Adaptacija

Naša adaptacija

Jedan od zadataka ustanove je da pomogne deci i roditeljima koji prvi put dolaze u nju da prevaziđu početne teškoće. Iskustva u radu su pokazala da se adaptacija može olakšati i skratiti njeno trajanje primenom odgovarajućih postupaka: prethodnim upoznavanjem sa detetom, individualnim pristupom, fleksibilnim vremenom za prijem dece, postepenim produžavanjem boravka u kolektivu shodno detetovim mogućnostima, omogućavanjem boravka roditelja u grupi i mnogim drugim.

 

Radi brže adaptacije, roditeljima se može savetovati sledeće:

  • da kod kuće govore o vrtiću i ponekad do njega prošetaju sa detetom pre nego što ga upišu, da borave u dvorištu vrtića dok su u njemu druga deca;
  • da se prethodno raspitaju o ritmu življenja u vrtiću i postepeno sa njim usklade i kućni režim (obroci, spavanje, boravak na otvorenom,…);
  • da upoznaju vaspitače/medicinske sestre sa osobenostima i navikama svog deteta;
  • da dopuste detetu da ponese svoju omiljenu igračku u vrtić;
  • da mu pokažu da ga vole i kad ono odbija ostanak u kolektivu;
  • da razgovaraju sa detetom o drugoj deci, o igračkama, o vaspitačima, da mu podstaknu interesovanje za sadržaje u vrtiću;
  • da rastanke u vrtiću učine kratkim jer dugi rastanci govore o njihovim strahovima i neodlučnosti;
  • da ne beže od deteta već da se uvek pozdrave i iskreno kažu kada će se vratiti;
  • i naravno, da uvek održe svoju reč!